Нашите координати :
Кои сме ние ?  
  • Ездови клуб "ЕН ПИ СИ" е създаден през 2003 г. и е регистриран като сдружение с нестопанска цел през месец юни същата година. Основната му цел е развитие и популяризиране на конния спорт, любителската езда и на конния туризъм в България; хипотерапия на деца и хора с увреждания; подготовка на състезатели и други дейности в обществена полза. Клубът осъществява връзки и сътрудничи със сродни национални и чуждестранни клубове, занимаващи се с конен спорт. Организира Международен турнир по прескачане на препятствия „Албена бийч”.
  • Управителен съвет: Николай Панчев - председател, Стоица Аргилашки - изпълнителен директор, Дамян Илиев - член.
  • Клубът стопанисва две модерни конни бази - в Курортен комплекс “Албена” и в гр. Ихтиман, с изключителни възможности за активен спорт, туризъм, професионално обучение и пълноценен отдих. Любителите на конния спорт могат да се обучават в езда от професионални треньори. Клубът притежава 33 бокса за коне в конната база в гр. Ихтиман, 32 бокса, 25 стационални полубокса в „Албена”. Разполага и с 32 мобилни бокса.