Нашите координати
Спортна дейност  
Ездови клуб "Ен Пи Си" има традиции в развитието на конния спорт, любителската езда и конния туризъм. Със своите съзтезателни коне участва в български и международни надпревари в дисциплините прескачане на препятствия, обездка и всестранна езда.
Турнири
Съзтезатели
Коне