Нашите координати :
Нашите конни бази
За клуба
Новини
Ездови клуб "ЕН ПИ СИ" е създаден през 2003 г. ...
 
Тотална българска победа на Гранд При на "Албена Бийч" 2008...
Услуги
Спортна дейност
Клубът стопанисва две модерни конни бази - в Курортен комплекс “Албена” и в гр. Ихтиман, с из- ключителни възмож- ности за активен спорт...
 
Ездови клуб "Ен Пи Си" има традиции в развитието на конния спорт, любителската езда и конния туризъм ...