Конни турове маршрут 1

Конни турове маршрут 2

Конни турове маршрут 3
Конен туризъм  
 Ездови клуб "Ен Пи Си" организира едноседмични конни турове в планините Средна гора и Рила, както и по северното Черноморие - едни от най-красивите места и исторически забележителности на България.
Тези турове гарантират пълноценна почивка сред природата, прекрасно съчетание от хоби и познания за България, за нейните курорти и минерални извори. Те ще задоволят тези, които обичат предизвика-телството, желаят да изпитат волята си, да опознаят бита и нравите на българина.
В туровете могат да вземат участие ездачи с начална и напреднала подготовка. Маршрутите са предимно горски пътища, пътеки и плажни ивици. Придвижването с коня е ходом, тръст и в подходящи условия - галоп. Професионален ездач и специализиран автомобил съпровождат групите от 6 до 8 човека.