ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ:

УЧИЛИЩЕ ЗА КОНЕ

- обучение и подготовка за дисциплината ОБЕЗДКА

- обучение и подготовка за дисциплината ПРЕСКАЧАНЕ НА ПРЕПЯТСТВИЯ

- обучение и подготовка за дисциплината ВСЕСТРАННА ЕЗДА

- Поддържане на състезателната форма

Пансион за коне в Конна база "Ихтиман"  

Пансионът има отлични условия за отглеждане и обгрижване на коне. Персоналът е високо квалифици-ран /треньор, инструктори и обслужващ персонал/.
Предлага следните услуги:
настаняване в уютен самостоятелен бокс; хранене от дневна дажба от 6 кг концентриран фураж, 6 кг сено, 6 кг слама; функционална поддръжка и ежедневно обучение на коня за един час от инструктор. Осигурен е ветеринарно-санитарен контрол.

МЕСЕЧНА ТАКСА: По договаряне.

и още ...


Цялостно медицинско обслужване, лечение след травми и рехабилитация.

Цената за допълнителни услуги се определя от общото състояние на коня и от конкретните изисквания на собственика му.

За справки и допълнителна информация:

GSM: 0886/742 245 Стоица Аргилашки
GSM: 0886/742 262 Люба Аргилашка

Пансион за коне в Конна база "Албена"  
 

Базата има нужните условия за отглеждане и трениране на коне от квалифициран персонал - треньори, инструктори и обслужващ персонал.
Предлага следните услуги:
пансион за настаняване на конете в уютен самостоятелен бокс; храненето им с дневна дажба от 6 кг концентриран фураж, 6 кг сено, 6 кг слама; функционална поддръжка, ежедневно обучение на коня за един час от инструктор. Осигурен е ветеринарно-санитарен контрол.

МЕСЕЧНА ТАКСА: По договаряне.