Нашите координати
Училище по езда  
Училището за езда е предназначено за деца и възрастни. То има за цел да обучава начинаещи и да повишава способностите на напреднали. Ездови клуб "Ен Пи Си" организира и зелено училище с възможности за комбиниране на спортовете, които предлага база "Ер София" и база "Албена".
Уроци с инструктор
Индивидуален урок
  Деца 15 лв
  Възрастни 20 лв
Абонамент 10 урока в рамките на 2 месеца
  Деца 110 лв
  Възрастни 130 лв
Абонамент 10 урока в рамките на 1 година
  Деца 160 лв
  Вързрастни 180 лв

Езда в поле
  за 1час    25 лв
  за 2часа    40 лв
над 3часа    50 лв
Разходка с пони      5 лв