Нашите координати
Транспорт  
Предлага се специализиран транспорт за коне. Извършват се превози в страната и в чужбина, като се изготвят необходимите документи според изискванията за тяхното пътуване. Има и карантинни депа.