Нашите координати :
CSI**W “Албена бийч” 2007
CSI*“Албена бийч” 2005
2007 г., 22 – 24 юли Шести междунаро-ден турнир по пре-скачане на препят-ствия ...
 
2005 г., 1 – 3 юли Пети международен турнир по преска-чане на препят-ствия ...
CSI*“Албена бийч” 2004
2004 г., 17 – 19 септември Четвърти международен тур-нир по прескачане на препятствия ...